Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec.

Úloha slouží žákům k výpočtu délky řetězu cyklistického převodu a k výpočtu příslušného převodového poměru při proměnných velikostech poloměrů hnacího a hnaného kola. Výsledky si žáci mohou ověřit na modelu vytvořeném v programu GeoGebra.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

GeoGebra aplet: Délka řetězu

Další materiál založený na námětu „Cyklistický převod“:
Cyklistický převod – výpočet rychlosti pohybu cyklisty