Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec.

Žáci v úloze vypočítají výslednou rychlost pohybu cyklisty při měnících se talířích hnaného a hnacího kola s různým počtem zubů na cyklistickém kole. Žáci sestaví graf závislosti rychlosti pohybu na hodnotě převodového poměru. Výsledky výpočtů si žáci mohou ověřit na modelu v programu GeoGebra.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

GeoGebra aplet: Řetězový převod

Další materiál založený na námětu „Cyklistický převod“:
Cyklistický převod – výpočet délky řetězu a převodového poměru