Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D.

Výukový materiál se tematicky věnuje užití goniometrických funkcí při řešení praktických úkolů v technické praxi.
Jednotlivá zadání úloh pro žáky vychází z práce na měřícím přístroji, jehož úkolem je zjistit přesné rozměry výrobku (zde se zajímáme zvláště o jeho vnitřní rozměry) a ověřit tak přesnost, a tím také kvalitu výroby. Postup a správnost řešení zadaných úloh je možné zkontrolovat v materiálu v poznámkách pro učitele.

PRACOVNÍ LIST (pdf)