Dynamický obrázek demonstruje změnu znaménka funkční hodnoty kvadratické funkce v závislosti na zvolené hodnotě argumentu.

Autorka: Hana Mahnelová
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Zadání a metodická doporučení

Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):

Graf_res_kv_neric.ggb