Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph. D.

V první části pracovního listu žáci řeší jednoduché výpočty, ve druhé pak graficky dělí úsečky. Úlohy směřují ke zjištění počtu a polohy uspořádání kostek cukru do kilogramového balení. Žáci rozvíjení představu o 3D uspořádání objektů.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

Další materiály založené na námětu „Cukr“:
Krabice na cukr
Vývoz cukru
Složení a cukernatost řepy
Hektarové výnosy, výroba a spotřeba cukru