Soubor materiálů věnovaných kvadratické funkci.

Autorka: Irena Štrausová
Vytvořeno v programu: GeoGebra

1. Motivační příklad
Materiály ke stažení na GeoGebraTube:
Kvadratická funkce – motivace (nákres)Kvadratická funkce – motivace (výpočet)
Pracovní listy k materiálům:
student
(zadání) / PDF / ODT , učitel (zadání + metodické komentáře a výsledky) / PDF / ODT

2. Význam jednotlivých parametrů rovnice
Materiály ke stažení na GeoGebraTube:
Kvadratická funkce – parametr a
Kvadratická funkce – parametr bKvadratická funkce – parametr c

3. Obecná rovnice
Materiály ke stažení na GeoGebraTube:
Kvadratická funkce – obecná rovnice
Pracovní list k materiálu:  PDF/ ODT

4. Vrcholová rovnice
Materiály ke stažení na GeoGebraTube:
Kvadratická funkce – vrcholová rovnice

5. Čtení z grafu
Materiály ke stažení na GeoGebraTube:
Kvadratická funkce – čtení z grafu (rovnice funkce)Kvadratická funkce – čtení z grafu (vrchol paraboly)

6. Vlastnosti kvadratických funkcí
Pracovní listy: Vlastnosti / PDF / ODTProcvičování / PDF / ODT