Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph. D.

Pracovní list je vhodný pro práci ve dvojici. Rozvíjí u žáků schopnost orientovat se v delším doprovodném textu a grafickém návrhu stavby s užitím podobnosti trojúhelníků, případně aplikací řešení obecného trojúhelníka.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

Další materiály založené na námětu „Matematika mostních konstrukcí“:
Matematika mostních staveb – bechyňská Duha
Matematika mostních staveb – zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero