Autorka: Mgr. Jitka Nováková, Základní škola Sepekov.

V pracovním listu žák pomocí vzorce nalezeného v tabulkách určí objem koule z naměřeného průměru. Správnost výpočtu ověří užitím odměrného válce s vodou. Při měření průměru procvičí statistiku, při porovnání výsledků převody jednotek.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

Další materiál založený na námětu „Objem koule“:
Objem koule – určení průměru koule z jejího objemu