Autoři: Mgr. Hana Mahnelová, Ph. D., PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D.

Pracovní list se zabývá výpočtem objemů dvou typů pivních tanků instalovaných ve firmě Budějovický Budvar, n. p. a procentuálním zastoupením objemu oblých částí ve srovnání s jejich celkovým objemem. Materiál slouží především k procvičení učiva o válci s možným rozšířením o část koule a je vhodný do hodin matematiky pro žáky ve věku od 14 do 18 let.

PRACOVNÍ LIST (pdf)