Využití nástrojů programu GeoGebra pro řešení praktické úlohy.

Autorka: Eva Vortelová
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Zadání v pdf

Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):

leasingOperativni.ggb