Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se konal v pondělí 1. července 2019 od 9 do 17 hodin v Českých Budějovicích. Seminář se byl pořádán v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Jeronýmova 10, v posluchárně J326. Na semináři vystoupil jeden z vývojářů zdarma dostupného programu pro studium a výuku matematiky GeoGebra Zoltán Kovács, aby přítomné seznámil s nejnovějšími funkcemi tohoto software. V poledne byla na programu semináře exkurze do provozu pivovaru Budějovický Budvar, n. p. Odpoledne potom účastníci semináře pokračovali diskusí námětů pro výukové materiály vzešlé z této exkurze.

Venue
University of South Bohemia, Faculty of Education, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
(GPS: 48 58 25,68 N, 14 28 56,49 E)
Room: J227 (2nd floor)

Program semináře / Program

9:00 – 9:30 Zahájení / Opening
9:30 – 10:30 Towards a new GeoGebra Geometry App
Zoltán Kovács, Johannes Kepler Universität Linz
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu / Coffee break
12:00 – 13:00 Exkurze / Excursion: Budějovický Budvar, n. p., K. Světlé 512/4, České Budějovice
13:00 – 14:00 Oběd / Lunch: Original pivnice Budvarka Budvar
15:00 – 17:00 Diskuse a náměty na nové výukové materiály vzešlé z exkurze / Discussion of ideas for new materials from the excursion

 

Fotografie z akce: