Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se koná 29. srpna 2018 v Českých Budějovicích v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10 v posluchárně J227 (1. patro).

Cílem semináře je představit konkrétní výukové materiály, které propojují učivo matematiky s konkrétními aplikacemi v technické praxi nebo v přírodních vědách.  Materiály budou spolu s konkrétními zkušenostmi s jejich použitím ve výuce představovány jejich autory, učiteli základních a středních škol, kteří se podílejí na řešení projektu MatemaTech – Matematickou cestou k technice. Část semináře je pojata formou několika krátkých tvořivých kurzů, ve kterých budou účastníci aktivně vytvářet a využívat vybrané materiály. Na semináři vystoupí kromě spolupracujících učitelů matematiky základních a středních škol také pracovníci Katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hosté z partnerské Johannes Kepler Universität Linz.

Program semináře

9:00 – 9:15 Úvod. Informace o projektu MatemaTech
9:15 – 9:45 Ustavení vzdělávacího centra STEM na PF JU.
Mgr. Michal Vančura, Ph.D., Pedagogická fakulta JU, děkan
prof. Dr. Markus Hohenwarter, Linz School of Education, JKU
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Katedra matematiky, Pedagogická fakulta JU
[NÚV: koncept STEM] [Vzdělávací centrum STEM PF JU]
9:45 – 10:15 Přestávka na kávu
10:15 – 12:00 Vystoupení učitelů základních a středních škol spolupracujících v projektu MatemaTech.
Představení vybranch výukových materiálů, poznatky ze spolupráce s podniky.
Mgr. Vladislav Beňadik, ZŠ Dukelská, Č. Budějovice
Mgr. Jana Doležalová, ZŠ Smetanova, Vimperk
Mgr. Květuše Mrázová, ZŠ Bezdrevská, Č. Budějovice [prezentace (zip)]
Mgr. Jitka Nováková, ZŠ Sepekov
Mgr. Yvona Zuntová, ZŠ J. K. Tyla, Písek
Mgr. Pavel Kolář, SPŠ, Tábor
Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk
Mgr. Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, Č. B.
Mgr. Marek Tyle, Gymnázium, Písek
PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Gymnázium V. Nováka, J. Hradec [prezentace]
12:00 – 13:30 Oběd [Restaurace Vatikán]
13:30 – 15:00 Tvořivé kurzy
V paralelních sekcích budou pořádány krátké tvořivé dílny věnované vytváření konkrétních výukových materiálů pod vedením jejich autorů, učitelů základních a středních škol.
 

 

J227 (bez PC), 13:30 – 14:15
J327 (PC učebna), 13:30 – 14:15
Pružnost a pevnost horolezeckých lan
Vladislav Beňadik, ZŠ Dukelská, Č. Budějovice
Výpočet hmotnosti obrobku pro výrobu převodovky v zahradní sekačce
Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, Č. B.
[výukový materiál]
 

 

J227 (bez PC), 14:15 – 15:00
J327 (PC učebna), 14:15 – 15:00
Užití matematiky ZŠ při výrobě káči
Jitka Nováková, Základní škola, Sepekov
Modelování pohybu v GeoGebře
Marek Tyle, Gymnázium, Písek
[Průvodce (pdf)] [Soubory GGB (zip)]
15:00 Ukončení semináře