Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se konal ve středu 30. ledna 2019 od 9 do 15 hodin v Českých Budějovicích v zasedacím sále Jihočeské hospodářské komory, Husova 9 (www.jhk.cz). Jihočeská hospodářská komora je jedním z partnerů projektu MatemaTech.

Cílem semináře bylo informovat přítomné o pokrocích v klíčových aktivitách projektu MatemaTech, tj. v organizování společných česko-rakouských seminářů pro žáky základních a středních škol se zájmem o matematiku a v tvorbě výukových materiálů představujících matematiku jako důležitou součást běžného života i technické praxe (viz Výukové materiály). Jednotlivé příspěvky na semináři byly věnovány konkrétním příkladům uvedených aktivit.

Úvodní přednášku pronesl Andreas Lindner z Rakouska, středoškolský učitel, který se zároveň věnuje přípravě budoucích učitelů na Univerzitě Jana Keplera v Linci a je jedním z klíčových členů týmu, který vyvíjí program GeoGebra. Přednáška GeoGebra byla pronesena v angličtině.

Program semináře

9:00 Úvod
9:15 – 10:15 GeoGebra
Andreas Lindner, Johannes Kepler Universität Linz
[anotace přednášky]
10:15 – 10:45 Přestávka na kávu
10:45 – 11:00 Prezentace Jihočeské hospodářské komory
11:00 – 12:30 Vystoupení členů projektového týmu – 1. část
– představení nově vytvořených výukových materiálů
– zkušenosti z pořádaných přeshraničních setkání pro žáky se zájmem o matematiku
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Vystoupení členů projektového týmu – 2. část
– představení nově vytvořených výukových materiálů
– zkušenosti z pořádaných přeshraničních setkání pro žáky se zájmem o matematiku

 

Prezentace ke stáhnutí:

Převody ozubenými koly a jejich nejznámější využití v matematických úlohách
PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec
[Prezentace (zip)]

 

Fotogalerie: