Setkání s matematikou a technikou, akce projektu MatemaTech pro širokou veřejnost, se uskuteční dne 13. června 2019 od 10:00 do 18:00 v pavilonu T1 na Výstavišti České Budějovice při příležitosti veřejné akce Dobrodružství s technikou 2019 pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou.

Prostřednictvím šesti interaktivních stanovišť budou představeny vybrané možnosti, jak lze vyučovat matematiku na základní a střední škole s důrazem na její propojení s přírodovědnými a technickými obory a její přímou vazbu s reálným životem. Jedná se o prezentaci konkrétních poznatků a vybraných výstupů spolupráce partnerů projektu se základními a středními školami a s průmyslovými podniky.