Materiály pro podporu výuky shodných a podobných zobrazení.

Autoři: Pavel Kolář, Jitka Nováková
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Příslušné soubory programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):

Osova soumernost-vyklad.ggb
Uziti osove soumernosti-kulecnik.ggb
Otoceni.ggb
Uziti otoceni-polygon.ggb
Stredova soumernost-vyklad.ggb
Uziti stredove soumernosti-reka.ggb
Posunuti.ggb
Uziti posunuti-most.ggb
Tecny dvou kruznic-konstrukce-rychla.ggb
Tecny dvou kruznic-moznosti.ggb