Příklad ilustrující propojení analytické geometrie s praxí.

Autorky: B. Kunová, M. Stejskalová, E. Vortelová

Vytvořeno v programu: GeoGebra

Zadání: Majitelé chaty chtějí vyměnit střešní krytinu a potřebují k tomu znát sklon střechy, aby mohli vybrat vhodný typ střešní krytiny. Takže otázka je: Jaký je sklon střechy u této chaty?


Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte): řešení.ggb