Na programu česko-rakouského soustředění žáků se zájmem o matematiku, které se uskutečnilo 19. září 2018 v prostorách ZŠ a MŠ Sepekov, byla nejprve dopolední prohlídka okolí školy s následným pracovním soustředěním nad řešením vybraných matematických problémů, poté odpolední návštěva podniku ZVVZ Milevsko, řešení úloh vzešlých z praxe tohoto podniku a vyhodnocení celého soustředění. Akce měla 46 účastníků, žáků z České republiky a Rakouska a pedagogický doprovod.