Tato publikace přináší výběr šesti výukových materiálů vytvořených šesti členy týmu projektu MatemaTech – českými učiteli matematiky na různých středních školách. Jejím cílem je rozšířit diskusi o způsobech výuky matematiky a jejím zatraktivnění, vedenou v rámci projektu s rakouskými kolegy, mimo okruh řešitelů projektu.

V každé kapitole brožury je popsána realizace jedné nebo několika po sobě jdoucích vyučovacích hodin věnovaných určitému tématu ze středoškolské matematiky.

Pro zobrazení celé publikace ve formátu pdf klikněte na následující obrázek její titulní strany: