Osmý společný česko-rakouský workshop se uskuteční ve dnech 22. a 23. března 2019 v Českém Krumlově. Na programu jednání workshopu jsou kromě tradiční diskuse o vytvářených výukových materiálech také příprava programu nadcházejících akcí projektu, především společného rakousko-českého workshopu a závěrečné konference projektu, a diskuse aktuálních otázek tvorby společné dvojjazyčné publikace projektu MatemaTech.

Informace o místě konání workshopu a jeho program jsou spolu se všemi souvisejícími materiály dostupné na adrese https://www.geogebra.org/m/jquw3msm